ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 5 de febrer de 2009

La desocupació a Almoines


Gener de 2009 (número de persones a l'atur)

Construcció
3

Indústria

37

Construcció

38

Serveis

133