ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dimarts, 19 de maig de 2009

FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL

Inversions a Almoines 2009
Generació de 12 nous llocs de treball

REMODELACIÓ POLIESPORTIU
Pista futbet, bàsquet, pàdel, squash i patinatge iniciat
Finalització de les obres juliol 2009

Vore plànol

MILLORA CENTRE URBÀ
Pavimentació plaça Major, c/ del Mar i c/ Sant Isidre
inici: juliol
finalització desembre 2009
Vore plànol