ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 8 de març de 2012

Dades de persones sense faena a Almoines de 2011


Al mes de de gener de 2012 hi ha 279 persones desocupades inscrites al Servef, 28 persones més que al mes de gener de 2011, un 11,15% més d'aturats.

Desembre de 2011
271

Gener de 2012
279 (133 dones, 146 hòmens)

Gener 2011 - gener 2012
+ 28 persones, +11.15%