ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 26 de març de 2010

Almoines es converteix en el primer poble de la Safor en aprovar l'acolliment civil

L'equip de govern d'Almoines, format per Bloc i EU, ha presentat al darrer plenari una moció perquè el municipi desenvolupe una ordenança que regule els acolliments civils. La moció ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

En les properes setmanes l'equip de govern prepararà un esborrany d'ordenança per a regular la cerimònia d'acolliment civil, el qual serà debatit amb tots esl grups polítics municipals i així presentar l'ordenança al pròxim ple.

L'acollida ciutadana després del neixement és la benvinguda pública a la comunitat d'un nou ciutadà amb drets i obligacions a la comunitat que pertany des del seu naixement, i el compromís per part dels pares i tutors en la seua formació i en el compliment dels valors cívics.

L’acolliment civil és un ritu de pas pel qual es formalitza la presentació a la societat de la nova infantesa de la ciutat i el seu acolliment de banda del municipi, expressat en el compromís de la família i del municipi envers l’educació cívica i els drets de la infantesa.

Els actes d’acolliment civil prenen com a model l’acte que es va fer per primera vegada a Estrasburg el 13 de juliol de 1790, per a presentar un nadó a la societat i exterioritzar així l’alegria del pare i de la mare. A França varen proliferar aquests cerimonials fins que es varen instituir per decret el 26 de juny de 1792. En èpoques més recents, alguns països, como Bèlgica, realitzen amb normalitat des fa temps aquest tipus d’actes. A la ciutat anglesa de Liverpool reben el nom de naming ceremony (“cerimònia per donar nom”. Hui és una realitat cada vegada més present a les nostres societats i institucions municipals, amb implantació a Ajuntaments com els d’Igualada, Sant Boi de Llobregat, Sénia, Sant Feliu de Guíxols, o Mediona.

L’acolliment civil és un acte d'apreci de la ciutadania envers L’Ajuntament, i de L’Ajuntament envers la ciutadania des de la seua infància. Qualsevol família pot fer ús de l’acolliment civil, perquè és totalment compatible amb qualsevol altre tipus de celebració. A més, és un acte escrupolosament respectuós amb la llibertat de consciència de la infantesa i futures persones adultes.

Un dret legal i real
Aquesta celebració està basada en normes de conducta democràtica, per què els veïns i veïnes del nostre poble puguen donar rellevància als moments més importants de la seua vida, des dels valors cívics i socials no adscrits a ninguna religió.

L'estat espanyol és un estat laïc, segons la constitució que en el seu art 14 establix el principi d’igualtat i no discriminació, a més a més d’ estar en un estat social i democràtic de dret, este dret ha de ser legal i real.

Per la qual cosa sols estarem en una situació d’igualtat real si tots podem exercir amb llibertat el dret a elegir el tipus de cerimònia adient a les seves conviccions sobre tot en moments tant importants com el donar la benvinguda a la comunitat a un nou ser.

És clar que en aquets 30 anys de democràcia no s'han promogut les condicions per què la llibertat i la igualtat de l'individu siga real i efectiva, i no s'ha fet res per a remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la participació dels ciutatatans en uns dels esdeveniments més importants de la vida del ser humà en societat: la benvinguda d'un nou membre.

Altres municipis valencians
Al País Valencià hi ha diferents municipis que ja tenen la cerimònia d'acolliment civil, com són Aldaia, Sueca, Corbera, Xixona, Ibi, Onda, Benicàssim...