ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 11 de març de 2010

La Comissió de Participació Ciutadana i Polítiques d'Igualtat de la FVMP es reuneix a Almoines


Dimecres 10 de març es va reunir a l'Ajuntament d'Almoines la Comissió de Participació Ciutadana i Polítiques d'Igualtat, pertanyent a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Els assistents foren: Vicent Ribes, president; Maria Rosario Frasquet, secretària; Josep Vicent Langa, portaveu EU-ACORD; Antonio Gómez, cap de l'àrea (FVMP) i Lourdes Pozo, tècnica de FVMP.

Respecte a les polítiques d'igualtat, s'ha establert una relació dels ajuntaments que tenen actualment actius plans d'igualtat. També, ja s'ha portat a terme l'enviament als ajuntaments de la moció redactada amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A més, s'ha proposat elaborar un document genèric, mitjançant el qual tots els municipis puguen desenvolupar plans d'igualtat a través de les mancomunitats.

Referent a l'acord establert en la reunió anterior, d'actualitzar la base de dades dels òrgans de participació ciutadana en les entitats locals, s'ha procedit a elaborar un qüestionari amb el qual poder avaluar la situació a nivell autonòmic.