ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 11 de febrer de 2011

Almoines té 2.451 habitants


Segons l'INE, Almoines té 2.451 habitats en l'any 2010, 66 persones més que l'any anterior. En canvi, en el conjunt de la comarca de la Safor es perden habitants.

Com a curiositat, té 89 homes més que dones.

Informació publicada a Gente de la Safor (11/02/2011)