ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 18 de febrer de 2011

Declaració d'activitats i béns dels regidors d'Almoines

El Butlletí Oficial de la Província número 39 (16/02/2011) publica un edicte de l'Ajuntament d'Almoines sobre declaracions d'activitats i de béns dels membres de les Corporacions Locals.

Publiquem per ordre (de major a menor) el patrimoni dels regidors d'Almoines:

Javier Sabater Marco, regidor (PSOE)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 221.118,78
2. Valor total d'altres béns 37.824,76
3. Total: 258.943,54
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 379.000
III. Activitats: 32.824,76

Francisco Peiró Malonda, regidor (PSOE)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 92.136,47
2. Valor total d'altres béns 111.000,00
3. Total: 203.136,47
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 191.000
III. Activitats: 20.761,14

José Antonio Olaso Camarena, regidor (PP)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 96.066,57
2. Valor total d'altres béns 16.900
3. Total: 112.966,57
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 107.206.49
III. Activitats: 34.907,39

Vicent Ribes Albert, Alcalde-President (Bloc)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 68.654
2. Valor total d'altres béns 26.800
3. Total: 95.454
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 9.150
III. Activitats: 37.517,87

Josefa Garcia Garcia, regidora Servei a les persones (Bloc)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 25.358,03
2. Valor total d'altres béns 34.316,
3. Total: 59.674,03
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc -
III. Activitats: 17.123,84

José Bou Fort, regidor de Participació ciutadana i esport (Bloc)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 34.179,36
2. Valor total d'altres béns 17.835
3. Total: 52.014,36
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 5.255
III. Activitats: 15.093,04

Raül Ribes Morant, regidor Urbanisme, Medi Ambient i Festes (EU)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 23.753,62
2. Valor total d'altres béns 3.550,00
3. Total: 46.078,35
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 111.153,50
III. Activitats: 18.774,73

Vicente Gregori Morant, regidor (PSOE)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 18.347
2. Valor total d'altres béns 24.500
3. Total: 42.847
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 74.963
III. Activitats: 10.090,99

Maria Cristina Morant Mascarell, regidora (PP)
I. Actiu
1. Béns immobles (valor cadastral) 38.370
2. Valor total d'altres béns 1.500
3. Total: 39.870
II. Passiu
Crèdits, préstecs, deutes, etc 36.528,62
III. Activitats: 17.430