ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dissabte, 23 de juliol de 2011

Les retribucions dels regidors per assistència a comissions i plens

En la sessió de ple ordinari de divendres 22 de juliol de 2011 es va aprovar el règim de retribucions dels membres de la corporació, amb els vots a favor dels regidors del PP i l'abstenció de Compromís i Psoe:

Assistència a Junta de Govern Local (1 al mes)
200 € per regidor (regidors de l'equip de govern)

Assistència a les sessions plenàries
60 € per regidor (regidors del govern i l'oposició)

Assistència a la Comissió d'Estudi i Seguiment
20 € per regidor (regidors del govern i l'oposició)

Grups polítics municipals
1.2000 € a l'any

Segons va dir l'alcalde al ple, les retribucions tenen un cost d'uns 20.160 € a l'any, aproximadament, per a les arques municipals.