ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 17 de novembre de 2011

L'Ampa d'Almoines aporta diners per al funcionament de l'escola

La Generalitat i l'Ajuntament deuen més de 37.000 euros

L'Ampa del CP el Castell d'Almoines ha hagut d'eixir al rescat del centre educatiu per aconseguir que la qualitat de l'ensenyament no es veja perjudicada, ja que la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament d'Almoines han deixat de pagar les ajudes.

En concret, la Conselleria d'Educació deu 14.070 euros del bo llibre (que en Almoines és per a material curricular i que és ingressat directament al centre), més 3.500 euros del funcionament ordinari del centre (de maig-agost), més 5.500 euros de les beques de menjador (d'abril-maig).

A estes quantitats s'han de sumar les ajudes de l'Ajuntament d'Almoines i que enguany encara no s'ha fet efectives: 6.600 euros per a funcionament i activitats, més 7.665 euros per al material escolar de l'alumnat d'Infantil (el bo llibre municipal). En total, entre Generalitat i Ajuntament duen al centre més de 37.000 euros.

L'Ampa ha decidit aportar capital perquè el centre puga funcionar amb normalitat i puga disposar del material escolar per a l'alumnat, i aconseguir així mantindre la qualitat de l'ensenyament. Però els recursos de què disposa l'Ampa són molt limitats, per la qual cosa si en el curt termini no es formalitzen els pagaments que es deuen per part de Conselleria i de l'Ajuntament, el col•legi no podrà comprar material per falta de diners i els xiquets seran els directes i vertaders perjudicats.


Conselleria d'Educació
14.070 € (bo llibre-material curricular)
3.500 € funcionament ordinari (maig-agost)
5.500 € beques menjador (abril-maig)

Ajuntament d'Almoines (ajudes del pressupost de 2011)
6.600 € despesa de funcionament i activitats
7.667 € bo llibre - material escolar per a Infantil

NOTÍCIES RELACIONADES
Las Provincias (18/11/2011)