ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dimarts, 13 de desembre de 2011

La desocupació baixa a Almoines els darrers mesos

Segons ha publicat el Servef, a Almoines hi ha 272 persones desocupades al mes de novembre de 2011, un 2,5% menys que el mes anterior.

Octubre 2011
279, (-3,1%)

Novembre 2011
272 (-2,5%)

Però si comparem amb xifres de tot l'any o de l'any anterior, l'atur ha augmentat a Almoines.

Gener-novembre 2011
+8,3%

Octubre 2010-octubre 2011
+26%

Novembre 2010-novembre 2011
+29,5%

Més dades del 2011.