ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 19 de desembre de 2008

SOBRESEGUT L’EXPEDIENT Al DIRECTOR D’ALMOINES Batiste Malonda

Amb data de 4 de Desembre, Batiste Malonda, director del C.P. El Castell d’Almoines, ha rebut una resolució de la Direcció General de Personal del 13 de novembre pel qual se sobreseu l’expedient disciplinari incoat al final del curs passat i ordena l’arxiu de les actuacions.

Com es recordarà, la Conselleria va impedir el passat curs la renovació de Batiste Malonda com a director del centre. Aquesta actuació de la Conselleria que afectava a un professor i un centre que són model i exemple de la renovació pedagògica valenciana, va desencadenar una ona d’adhesions i protestes que coincidiren en els primers moments de creació de les Plataformes en Defensa de l’Ensenyament Públic, i que va motivar la incorporació dels punts 10 i 11 del seu manifest. (*)

La crida a la solidaritat amb Batiste Malonda que va ser recollida fins i tot per la Web del Fòrum Mundial d’Educació, va rebre més de 4000 adhesions de sindicalistes, professionals, artistes, mares i pares i organitzacions d’Europa, Àfrica, i Amèrica, així com la realització de diversos actes i mobilitzacions.
L’ STEPV, que es felicita per aquest triomf de la comunitat educativa, exigeix, alhora que s’iniciï el procés electoral que permitisca triar lliure i democràticament al CP El Castell d’Almoines, el seu equip directiu,

STEPV exigeix que la Conselleria evite caure en altres actuacions antidemocràtiques contra els equips directius que s’estan comprometent amb la comunitat educativa en les actuals mobilitzacions, així com una sortida positiva als punts de la plataforma que garanteixen un ensenyament democràtic.

(*)
10.Que siguen ces
sades totes aquelles persones que estan exercint amb caràcter temporal funcions d’inspecció per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i es convoque un procés selectiu amb el més escrupolós respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

11.La màxima neutralitat de l’administració i el final d’actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directive
s dels centres escolars.

----
NOTÍCIES RELACIONADES
De justicia (educativa), editorial de Gente de la Safor (23-12-08)