ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 26 de novembre de 2009

AVÍS: Canvi de dia i hora l'òpera

Diumenge 29 de novembre
19.30 h Local de la música
Òpera "Cavalleria rusticana" amb la Coral l'Almoina