ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 6 de novembre de 2009

Vicent Ribes presideix la comissió de Participació Ciutadana de la FVMP

Es proposa elaborar un manual de participació ciutadana i aplicar la discriminació positiva de les dones en els concursos públics

La comissió de Participació Ciutadana de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, presidida per Vicent Ribes, va acordar que, des dels serveis jurídics de la FVMP, s'elabore un manual per assessorar sobre la creació de consells, cartes de participació, plans de participació, com crear una associació..., que serà de molta ajuda, sobretot, per als ajuntaments menuts que no tenin tècnics. També es va proposar accions formatives, fomentar i potenciar convenis amb associacions, i incentivar el voluntariat social.

És a dir, la comissió vol fomentar l'associacionisme local i la participació ciutadana, per això es necessita informació i formació de com fer-ho i de com aplicar-ho.

Sobre polítiques d'igualtat, es va proposar que es redactara una moció per passar a tots els ajuntaments (ja ho voran els serveis jurídics) per discriminar positivament, puntuar en plecs de condicions o concursos públics a les institucions, a les empreses que desenvolupen Plans d'Igualtat.

També es vol impulsar l'estudi del nomenclàtor de carrers per introduir noms o refrents a les dones (per exemple en algun moment en Almoines s'ha parlat de dedicar a les dones el nom de "carrer de la dona treballadora" al de la carretera-fàbrica;

A més, es van tractar temes com el d'urbanisme per ambdós sexes perquè l'urbanisme es dissenye tenint en compte les necessitats de les dones, dels homes, dels infants, de les persones depenents, de la gent gran, dels nadons....

NOTÍCIES RELACIONADES
El alcalde preside la comisión de Participación de la Federación de Municipios, publicada a Las Provinicas (06/11/09)

Vicent Ribes presidió una nueva sesión de la comisión de participación ciudadana de la FVMP, publicada a Gente de la Safor (07/11/09)