ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dimecres, 4 d’abril de 2012

La Diputació de València desestima una subvenció a la banda de música per falta de pressupost

Segons el BOP, la Diputació de València ha desestimat donar una subvenció a l'Associació musical l'Almoina per la rehabilitació com escola de música i auditori de la seu social "per no existir suficient designació pressupostària".

Quinto. Desestimar las solicitudes que se relacionan a continuación por no existir suficiente consignación presupuestaria.
246/2011 ALMOINES ASOCIACIÓN MUSICAL "L'ALMOINA" REHABILITACIÓN COMO ESCUELA DE MÚSICA Y AUDITORIO DE LA SEDE SOCIAL

Levante (04-04-2012)