ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 12 d’abril de 2012

Un retaule de l'església d'Almoines es queda sense subvenció


L'Ajuntament d'Almoines havia demanat una subvenció a la Diputació de València per a restaurar un retaule de l'església Sant Jaume. Però segons publica el BOP, aquest projecte es queda sense ajuda per no existir suficient consignació pressupostària.

Sexto. Desestimar las solicitudes que se relacionan a continuación por no existir suficiente consignación presupuestaria.
484/2011 ALMOINES PARROQUIA DE SAN JAIME APOSTOL RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE CAPILLA LATERAL DEL TEMPLO