ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dimecres, 20 de febrer de 2008

L’Ajuntament d’Almoines intermedia per acabar amb les destrosses obres del reg a degoteig


L’alcalde d’Almoines, Vicent Ribes, es va reunir la setmana passada amb responsables de l’empresa que porta a terme les obres del reg a degoteig en les partides Antigor i Antigoreta. En la reunió també van participar tècnics de l’Ajuntament i membres del Sindicat de Regants.

El govern d’Almoines ha volgut intervenir per a posar fi a les desatrosses obres i fer de portaveu de les múltiples queixes del veïnat i propietaris. Entre demandes que es van fer arribar a l’empresa Ute Cyca Hernisan estan la retirada de les runes dels bancals i dels camins, l’arranjament de murs, camins i sèquies trencades, l’aclariment dels comptadors que no figuren al projecte inicial...

Però el tema més gros són l’obertura dels camins rurals per a fer passar els tubs. S’han fet rases de 20 centímetres quan al projecte inicial estava previst de 60 cm. Esta diferència fa impossible que una màquina compacte el terreny abans d’asfaltar. Tal com s’observa a la imatge, els camins estan plens de forats i terra. Les obres van començar al mes de setembre i al dia de hui no s’han acabat.