ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 11 de desembre de 2009

El futur de l'ermita de Sant Vicent

ARC DE MIG PUNT DEMANA LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LES OBRES A L'ENTORN DE L'ERMITA DE SANT VICENT

Demanen la Declaració de Bé de Rellevància Local

L’associació ha identificat murs amb tècnica constructiva del segle XV i creu que es pot tractar d'una antiga mesquita

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI ha demanat a la Conselleria de Cultura la suspensió cautelar de les obres que estan realitzant-se vora l’ermita de Sant Vicent, ja que posen en perill la integritat dels valors culturals de l’edifici i el seu entorn, que està protegit per l’article 133 del Pla General d’Ordenació Urbana de Gandia.

També ha instat al reconeixement de l’ermita com a Bé de Rellevància Local, ja que la Llei de Patrimoni Cultural Valencià atorga aquest nivell de protecció a tota l’arquitectura religiosa anterior a 1940. En conseqüència, cal que l’ermita siga inclosa a l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, Secció 2ª, que se li aplique el règim general de protecció i que se li definisca un entorn de protecció perquè en el futur ninguna intervenció urbanística puga perjudicar-la.

A més, ARC DE MIG PUNT ha aportat un informe sobre l’ermita que explica que és un edifici exempt però forma part d’un conjunt arquitectònic, el de l’alqueria de Benieto, l’antic camí i les cases de la qual encara es conserven perfectament al costat de l’ermita. L’alqueria de Benieto ja figura al Llibre del Repartiment i els seus d’orígens són immemorials. De fet, tot i que el topònim és musulmà, a les proximitats de l’alqueria hi ha jaciments arqueològics d’època romana.

El topònim de Benieto correspon a dues alqueries: Benieto Sobirà i Benieto Jussà. La primera d’elles estava poblada per moros en època medieval i la segona per cristians. Aquesta dualitat ha generat confusió en els estudis historiogràfics, ja que la documentació no sempre permet diferenciar-les. El Benieto Sobirà va pertànyer a la família Martorell abans que la comprara el mateix Sant Francesc de Borja per unir-lo al seu senyoriu el 1548. L’església de Benieto Sobirà era en origen una mesquita musulmana. Va ser entregada pel Patriarca Juan de Ribera a la parròquia d’Almoines el 1574 com una parroquia annexa. Com tots saben, l’ermita de Sant Vicent fa segles que pertany a la parròquia d’Almoines, per tant, el més probable és que es tracte del mateix edifici. De fet, l’associació ha identificat murs amb tècnica constructiva del segle XV a l’ermita de Sant Vicent, per tant cal remuntar els seus orígens a època medieval.

Per tant, estem davant d’una ermita que és, molt probablement, una antiga mesquita, un edifici d’una singularitat i interés artístic molt superior al que se li atribuïa fins ara. Cal recordar que al País Valencià només s’han conservat dues mesquites musulmanes, també convertides en ermites, una d’elles a la nostra comarca: la mesquita de Xara a Simat de Valldigna.

Per a resoldre definitivament aquesta qüestió, ARC DE MIG PUNT ha demanat a la Conselleria de Cultura que es realitzen estudis historiogràfics, excavacions arqueològiques i estudis d’estratigrafia murària.

En tot cas, tant si es tracta d’una antiga mesquita com si no, l’ermita de Sant Vicent i l’alqueria de Benieto, són un conjunt arquitectònic de la màxima rellevància dins el patrimoni cultural de la Safor, per les seues característiques i per la seua vinculació històrica a la família Borja. Cal estudiar-lo, conservar-lo i rehabilitar-lo per a donar-li novament ús públic.