ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dijous, 13 de gener de 2011

Imatges del corredor verd de la ribera del riu Serpis a Almoines

Noves zones verdes a Almoines en la ribera del riu Serpis, on s'han plantat arbres, s'ha col·locat bancs i taules, i s'han instal·lat jocs infantils.

Actuació realitzada gràcies al Taller Ocupacional 2010.