ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

divendres, 20 de juny de 2008

Dissabte 21 de juny: Manifestació davant el Congrés del PP en suport de Batiste Malonda

L’Associació de Mares i de Pares de l’Alumnat del CP El castell d’Almoines volem manifestar als mitjans de comunicació sobre tema de la direcció de la nostra escola:

1.- El Director General de Personal, en resposta al recurs d’alçada presentat pel director Batiste Malonda Grau, avaluat negativament pel Director Territorial d’Educació de València, ha emès una resolució on declara nul•la l’anterior decisió del citat director territorial i que ha de començar de nou el procés.

2.- Davant d’aquesta resposta, el Director Territorial va presentar ahir, dijous 19, al Director de l’escola una nova resolució on es ratificava en l’avaluació negativa per al director amb el mateixos motius que va transmetre i que no ha tingut present les al•legacions realitzades.

3.- Els motius amb les corresponents al•legacions han estat:
- no haver realitzar la primera prova censal. Aquesta entenem que no era obligatòria, perquè es demanava la col•laboració del centre, la direcció informa a les famílies i aquestes presentaren les signatures corresponents que no volien col•laborar en què als seus fills i filles se’ls passara la prova. El curs següent el Conseller d’Educació va emetre l’Ordre corresponent i en ser ja de caràcter obligatori es va realitzar sense cap incident.
- a la vaga de 2007 no s’havien complit els serveis mínims de quatre persones. Va ser per una errada en interpreta segons fonts sindicals que a les escoles menudes solament calia, quan la informació correcta era escoles incompletes. Tot i així l’escola anomenà 4 mestres 2 fixos i 2 de reserva i en veure l’escassa assistència de l’alumnat, la direcció valorà que en dos mestres eren suficients per atendre 20 alumnes.
- no haver aplicat el Pla de Qualitat. Aquest Pla no es obligatòria i es voluntari la seua sol•licitud. A més quan es publicà, abril de 2005, Batiste Malonda no era el director.

4.- Ara cal que la direcció de l’escola torne a presentar un nou recurs d’alçada a la Direcció General de Personal.

5.- Per tot açò, l’ Associació de Mares i de Pares de l’Alumnat del CP El castell d’Almoines, en una reunió urgent celebrada avui a les 13:00 hores ha decidit continuar en les mobilitzacions i la primera que s’ha aprovat és eixir demà (dissabte 21 de juny) amb 2 autobusos des de l’escola a les 11:00 hores per fer-nos presents a les 12:30 al Congrés del Partit Popular a València i manifestar-nos per la continuïtat de l’actual director i per demanar una escola democràtica.
Encara que ha transcorregut poc de temps, l’AMPA ja ha rebut adhesions de suport per a l’acte de demà d’alguns sindicats i d’altres AMPA i de la FAPA València.

Almoines a 20 de juny de 2008
La Junta Directiva