ENS TRASLLADEM

ENS TRASLLADEM
Nova web a almoines.tk

dimarts, 12 d’abril de 2011

L'Ajuntament d'Almoines recolza els citricultors valencians


Al Plenari del 31 de març a Almoines, es van aprovar per unanimitat una sèrie de mesures per ajudar als citricultors afectats per les gelades del passat hivern i altres adversitats.

La moció va ser presentada per la Unió de Llauradors i Ramaders. S’al•ludia a les gelades del mes de desembre de 2010 i gener de 2011, les quals van afectar greument determinades zones productores per tot el territori valencià. Aquest fet, unit als baixos preus que estan rebent els citricultors per la venda de les seues produccions, estan posant en perill la viabilitat de les explotacions valencianes, una activitat econòmica clau per al PIB valencià. En la moció es compara la situació actual amb la que va patir el camp valencià després de les gelades del primer trimestre de l'any 2005. A més, l'actual descapitalització dels productors fa que tinguen dificultats per fer front als pagaments dels préstecs que han sol•licitat durant els últims anys per tirar endavant les seues explotacions.

Degut a aquestes circumstàncies desfavorables per al camp valencià, l'Ajuntament ple, per unanimitat dels seus membres prengué els següents acords:

1. L’Ajuntament insta a l’Administració General de l’Estat a establir una línia d’ajudes similars a les establertes en el Reial Decret-Llei 1/2005, de 4 de febrer.

2. L’Ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una línia d’ajudes similars a les establertes en el Decret 22/2005, del Consell, de 4 de febrer.

3. L’Ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una moratòria de dos anys dels préstecs concedits amb l’empera de l’anterior Decret (modalitats Gelades 2005 tram ICO, Gelades 2005 tram ICO Nou Termini i Gelades 2005 tram CAPA).

4. L’Ajuntament insta a l’Administració General de l’Estat a establir una reducció dels mòduls i un increment de les despeses de difícil justificació, segons els casos, en l’IRPF i una condonació de sis mesos de les quotes de la Seguretat Social dels citricultors inclosos dins del Règim Especial de la Seguretat Social de l’Agricultura.

5. S’informe del resultat de la votació de la present moció a la Conselleria d’Agricultura, Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders (C/ Mar, 22-1 de València - 46003 -)